ÚLTIMOS RESULTADOS Empresas da Bovespa


Empresa Data Trimestre Patr Líq Rec Líq Lucro Líq
LOCAMERICA 20/05/2020 03/2020 4,0B 5,0B 343,9M
IDEIASNET 20/05/2020 03/2020 17,0M 3,1M
HAPVIDA 20/05/2020 03/2020 7,4B 6,5B 811,0M
ALIANSCSONAE 20/05/2020 03/2020 7,6B 878,1M 125,9M
ENERGISA MT 20/05/2020 03/2020 2,3B 4,9B 512,0M
BANCO INTER 19/05/2020 03/2020 2,1B 877,4M 56,9M
ALLIAR 19/05/2020 03/2020 1,3B 1,0B 18,5M
REDE ENERGIA 19/05/2020 03/2020 4,8B 11,1B 822,1M
GPC PART 19/05/2020 03/2020 214,2M 848,5M 29,7M
CEEE-GT 19/05/2020 03/2020 2,3B 1,1B 198,2M
SUZANO S.A. 19/05/2020 03/2020 4,7B 27,3B -15,0B
IHPARDINI 18/05/2020 03/2020 709,4M 1,3B 145,1M
MARFRIG 18/05/2020 03/2020 573,0M 52,2B 1,4B
GP INVEST 16/05/2020 03/2020 2,2B -298,7M -642,5M
OSX BRASIL 16/05/2020 03/2020 -4,7B 10,4M -582,0M
ENEVA 15/05/2020 03/2020 7,2B 3,5B 649,3M
PDG REALT 15/05/2020 03/2020 -5,1B 218,0M -841,2M
MONT ARANHA 15/05/2020 03/2020 923,0M -256,0k -40,9M
CEMIG 15/05/2020 03/2020 15,8B 25,5B 2,3B
EVEN 15/05/2020 03/2020 1,9B 1,8B 132,8M
TIME FOR FUN 15/05/2020 03/2020 273,7M 305,6M -51,6M
HABITASUL 15/05/2020 03/2020 238,8M 8,8M -77,7M
NORDON MET 15/05/2020 03/2020 -139,3M 1,5M -3,0k
EZTEC 15/05/2020 03/2020 3,9B 907,5M 352,4M
CYRE COM-CCP 15/05/2020 03/2020 3,2B 488,4M 114,8M
MERC INVEST 15/05/2020 03/2020 123,6M 13,1M 2,9M
MERC FINANC 15/05/2020 03/2020 244,2M 72,2M 10,1M
MERC BRASIL 15/05/2020 03/2020 934,3M 2,3B 140,3M
BRB BANCO 15/05/2020 03/2020 1,8B 2,3B 460,8M
PETRORIO 15/05/2020 03/2020 2,4B 1,7B 734,1M
JSL 15/05/2020 03/2020 2,3B 9,8B 171,6M
OMEGA GER 15/05/2020 03/2020 2,8B 1,0B 4,9M
SER EDUCA 15/05/2020 03/2020 1,3B 1,3B 97,0M
LUPATECH 14/05/2020 03/2020 75,6M 13,2M -70,5M
GAFISA 14/05/2020 03/2020 883,0M 376,7M 7,0M
TERRA SANTA 14/05/2020 03/2020 785,2M 1,1B -117,6M
SABESP 14/05/2020 03/2020 21,0B 18,1B 2,1B
COPEL 14/05/2020 03/2020 18,1B 16,5B 2,1B
JBS 14/05/2020 03/2020 33,6B 216,6B -590,7M
TECNISA 14/05/2020 03/2020 887,7M 297,6M -319,7M
CPFL RENOVAV 14/05/2020 03/2020 4,6B 2,0B 170,6M
MITRE REALTY 14/05/2020 03/2020 960,8M 313,0M 20,2M
CPFL ENERGIA 14/05/2020 03/2020 14,5B 30,1B 3,1B
PETROBRAS 14/05/2020 03/2020 234,9B 297,7B -13,0B
TENDA 14/05/2020 03/2020 1,4B 2,0B 231,5M
TAESA 14/05/2020 03/2020 5,3B 2,1B 1,2B
LOCALIZA 14/05/2020 03/2020 5,4B 10,5B 854,0M
SID NACIONAL 14/05/2020 03/2020 5,4B 24,8B 846,0M
CCR SA 14/05/2020 03/2020 9,1B 10,8B 1,3B
FLEURY 14/05/2020 03/2020 1,6B 2,9B 278,5M
ANIMA 14/05/2020 03/2020 1,7B 1,2B -66,5M
WILSON SONS 14/05/2020 03/2020 2,3B 1,6B 62,8M
MILLS 14/05/2020 03/2020 1,1B
B3 14/05/2020 03/2020 24,9B 7,1B 3,1B
DIRECIONAL 14/05/2020 03/2020 1,4B 1,4B 111,8M
ENERGISA 14/05/2020 03/2020 7,0B 19,9B 980,1M
VIVARA S.A. 14/05/2020 03/2020 1,1B
JHSF PART 14/05/2020 03/2020 3,0B 678,7M 328,8M
GRENDENE 14/05/2020 03/2020 3,6B 2,0B 448,2M
KEPLER WEBER 14/05/2020 03/2020 476,1M 573,4M 42,2M
IOCHP-MAXION 14/05/2020 03/2020 4,2B 9,8B 370,7M
RECRUSUL 14/05/2020 03/2020 -68,2M 19,8M -3,3M
CYRELA REALT 14/05/2020 03/2020 5,2B 3,9B 521,2M
MOURA DUBEUX 14/05/2020 03/2020 1,1B 306,4M -140,9M
AZUL 14/05/2020 03/2020 -9,6B 11,7B -8,7B
ABC BRASIL 14/05/2020 03/2020 4,0B 5,7B 489,8M
BRADESPAR 14/05/2020 03/2020 10,5B 5,6M
ENAUTA PART 14/05/2020 03/2020 3,1B 1,2B 241,3M
P.ACUCAR-CBD 14/05/2020 03/2020 13,9B 63,6B 508,0M
MOVIDA 13/05/2020 03/2020 2,2B 4,0B 71,5M
VIAVAREJO 13/05/2020 03/2020 641,0M 25,7B -1,4B
GENERALSHOPP 13/05/2020 03/2020 -306,3M 117,2M -317,3M
GER PARANAP 13/05/2020 03/2020 1,7B 1,5B 297,8M
ULTRAPAR 13/05/2020 03/2020 9,5B 89,9B 329,3M
PINE 13/05/2020 03/2020 841,8M 614,7M -79,7M
JOSAPAR 13/05/2020 03/2020 676,3M 1,2B 22,1M
RNI 13/05/2020 03/2020 616,0M 296,7M 5,1M
UNIPAR 13/05/2020 03/2020 1,4B 3,1B 21,8M
SLC AGRICOLA 13/05/2020 03/2020 2,9B 3,2B 360,1M
LOCAWEB 13/05/2020 03/2020 634,5M 405,7M 14,4M
SUL AMERICA 13/05/2020 03/2020 7,1B 22,1B 1,0B
METAL LEVE 13/05/2020 03/2020 1,3B 2,5B 213,1M
CESP 13/05/2020 03/2020 7,0B
METISA 13/05/2020 03/2020 241,1M 294,5M 13,6M
TRISUL 12/05/2020 03/2020 1,1B 789,0M 155,6M
SANTOS BRP 12/05/2020 03/2020 1,3B 969,2M 11,2M
ALFA FINANC 12/05/2020 03/2020 963,9M 616,1M 74,2M
TEGMA 12/05/2020 03/2020 595,1M 1,3B 186,6M
ALFA INVEST 12/05/2020 03/2020 1,5B 937,0M 61,5M
ALFA CONSORC 12/05/2020 03/2020 1,8B 29,3M 78,6M
ALFA HOLDING 12/05/2020 03/2020 1,0B 270,0k 41,9M
SINQIA 12/05/2020 03/2020 423,4M 185,2M -1,8M
OUROFINO S/A 12/05/2020 03/2020 490,7M 640,5M 49,5M
LOG-IN 12/05/2020 03/2020 204,0M 1,1B -108,7M
BTGP BANCO 12/05/2020 03/2020 22,0B 12,9B
BANRISUL 12/05/2020 03/2020 8,1B 9,7B 1,3B
CARREFOUR BR 11/05/2020 03/2020 15,2B 61,8B 1,2B
ITAUSA 11/05/2020 03/2020 55,0B 5,1B 9,1B
KLABIN S/A 11/05/2020 03/2020 3,4B 10,4B -2,2B
BRF SA 10/05/2020 03/2020 6,8B 35,0B 1,3B
BIOMM 08/05/2020 03/2020 134,6M 16,0M -59,7M
M.DIASBRANCO 08/05/2020 03/2020 6,1B 6,4B 637,0M
CELESC 08/05/2020 03/2020 1,6B 8,0B 354,9M
GRUPO NATURA 08/05/2020 03/2020 20,3M
PARANAPANEMA 07/05/2020 03/2020 63,6M 4,8B -555,9M
YDUQS PART 07/05/2020 03/2020 3,3B 3,6B 573,2M
SAO CARLOS 07/05/2020 03/2020 1,5B 380,9M 91,8M
ALPER S.A. 07/05/2020 03/2020 176,1M 94,0M -2,2M
WIZ S.A. 07/05/2020 03/2020 248,4M 697,2M 218,1M
LOJAS AMERIC 07/05/2020 03/2020 7,6B 19,5B 597,5M
B2W DIGITAL 07/05/2020 03/2020 5,6B 7,2B -287,0M
LIGHT S/A 07/05/2020 03/2020 6,7B 13,1B 1,3B
SANEPAR 07/05/2020 03/2020 6,4B 4,9B 1,1B
QUALICORP 07/05/2020 03/2020 1,5B 2,0B 366,6M
AES TIETE E 07/05/2020 03/2020 1,5B 2,0B 313,4M
BANCO BMG 07/05/2020 03/2020 4,0B 3,7B 366,1M
AMBEV S/A 07/05/2020 03/2020 72,1B 52,6B 10,7B
BRASIL 07/05/2020 03/2020 102,2B 144,3B 17,2B
BRASILAGRO 06/05/2020 03/2020 1,1B 656,5M 122,6M
IRANI 06/05/2020 03/2020 354,5M 904,1M -55,2M
PROFARMA 06/05/2020 03/2020 1,0B 5,1B 21,3M
BANCO PAN 06/05/2020 03/2020 5,0B 8,8B 590,4M
DURATEX 06/05/2020 03/2020 4,8B 5,1B 433,8M
INTERMEDICA 06/05/2020 03/2020 6,5B 9,1B 481,1M
BR PROPERT 06/05/2020 03/2020 7,2B 357,0M 493,6M
CSU CARDSYST 06/05/2020 03/2020 264,4M 443,3M 31,6M
TOTVS 06/05/2020 03/2020 2,5B 2,3B 260,0M
GERDAU MET 06/05/2020 03/2020 29,4B 38,8B 975,9M
GERDAU 06/05/2020 03/2020 29,3B 38,8B 985,6M
TELEF BRASIL 06/05/2020 03/2020 71,2B 44,1B 4,8B
TIM PART S/A 05/05/2020 03/2020 22,6B 17,4B 3,7B
ENERGIAS BR 05/05/2020 03/2020 10,5B 15,5B 1,4B
ALPARGATAS 05/05/2020 03/2020 2,9B 3,5B 239,1M
ITAUUNIBANCO 04/05/2020 03/2020 143,5B 219,7B 24,6B
BBSEGURIDADE 04/05/2020 03/2020 6,1B 6,5B
PORTO SEGURO 04/05/2020 03/2020 8,1B 18,2B 1,3B
AMPLA ENERG 30/04/2020 03/2020 3,7B 5,9B 288,4M
COELCE 30/04/2020 03/2020 3,2B 5,6B 480,5M
COPASA 30/04/2020 03/2020 6,9B 5,2B 728,5M
CAMBUCI 30/04/2020 03/2020 81,9M 217,7M 23,8M
BRADESCO 30/04/2020 03/2020 129,5B 88,3B 20,1B
MULTIPLAN 29/04/2020 03/2020 5,8B 1,3B 555,6M
TRAN PAULIST 29/04/2020 03/2020 12,7B 3,4B 1,8B
LOG COM PROP 29/04/2020 03/2020 3,0B 132,0M 97,8M
ODONTOPREV 29/04/2020 03/2020 1,2B 1,8B 262,0M
WEG 29/04/2020 03/2020 9,9B 14,1B 1,8B
SMILES 28/04/2020 03/2020 1,3B 981,9M 541,1M
VALE 28/04/2020 03/2020 172,9B 148,9B -1,5B
INDS ROMI 28/04/2020 03/2020 795,9M 810,7M 83,4M
MINERVA 28/04/2020 03/2020 579,7M 17,6B 318,8M
RAIADROGASIL 28/04/2020 03/2020 4,2B 18,6B 822,3M
CIELO 28/04/2020 03/2020 9,3B 5,1B 1,2B
SANTANDER BR 28/04/2020 03/2020 99,7B 73,1B 16,8B
COSERN 27/04/2020 03/2020 1,2B 2,6B 298,9M
CELPE 27/04/2020 03/2020 1,7B 6,0B 182,1M
ELEKTRO 27/04/2020 03/2020 2,8B 6,7B 527,5M
COELBA 27/04/2020 03/2020 5,5B 10,2B 1,1B
NEOENERGIA 27/04/2020 03/2020 20,2B 28,3B 2,4B
AFLUENTE T 27/04/2020 03/2020 220,3M 38,7M 24,7M
HYPERA 24/04/2020 03/2020 8,8B 3,7B 1,1B
PORTO VM 30/03/2020 12/2019 131,8k
CEDRO 27/03/2020 12/2019 194,8M 677,3M -13,9M
CEA MODAS 23/03/2020 12/2019 2,7B 5,3B 972,0M
ESTAPAR 17/02/2020 12/2019 581,1M 1,1B -42,6M
PETTENATI 14/02/2020 12/2019 266,3M 575,1M 44,8M
BIOSEV 13/02/2020 12/2019 228,9M 5,9B -776,9M
SAO MARTINHO 10/02/2020 12/2019 3,7B 3,7B 582,0M
BARDELLA 23/03/2020 09/2019 12,6M 49,5M -104,7M
J B DUARTE 18/03/2020 09/2019 68,0M -15,0M
AZEVEDO 17/02/2020 03/2019 -220,5M 24,4M -130,1M

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s